This is my archive

InnoSleep

Projektet vil fremme lige adgang til den rette behandling for borgere med søvnapnø og skal optimere udredning og behandling via innovative sundhedsteknologiske løsninger, som højner patienters og pårørendes livskvalitet. Read More

TreaT

​​​Forskere skal videreudvikle nye teknologier og behandlinger i takt med, at vi bliver flere ældre borgere. Read More

AI-løsning til brug ved kræftoperationer

Innovativ forskning skal i et nyt forskningsprojekt skabe vigtige forbedringer inden for kirurgien af kræft. Read More

Ménière

Borgere med Ménière rammes af pludselige svimmelhedsanfald. Symptomerne er invaliderende og forbundet med nedsat funktion og livskvalitet samt risiko for fald. Projektet undersøger interregionale forskelle i diagnose og behandling. Read More

VR – Virtual Reality til vågne operationer

Projektet undersøger mulighederne for et innovativt og ufarligt alternativ til medicinering, ved anvendelse af Virtual Reality som afledning ved operationer hvor patienten er vågen. Read More

License

Forstyrrelser i indlagte patienters væskebalance kan føre til komplikationer. Automatisk væskemåling vil sikre en rigtigere væskebalance samtidig med at sundhedspersonalet ikke længere skal udføre tidskrævende og manuelt kontrolarbejde. Read More

5G Akutmedicinsk IT-sundhedsbro

Projektet undersøger mulighederne for at opgradere teledatakommunikationen, så store mængder data kan sendes fra ambulance til hospital, og patienter dermed hurtigere kan få specialiseret behandling Read More

COVID-19 Senfølger

Efter pandemien lever flere med senfølger af COVID-19. Træthed, koncentrationsbesvær, lugt- og smagsforstyrrelser er udbredte, men der er behov for et overblik for at forbedre behandlingen. Read More

Sleep Across Waters – Sundhed og søvnapnø på tværs af grænser

​Kan man forbedre livskvaliteten for borgere med søvnapnø, hvis man samtidig behandler dem for deres andre livsstils- og følgesygdomme? Read More