TreaT

Der er behov for at videreudvikle nye teknologier og behandlinger i takt med, at vi bliver flere ældre borgere.

Dirk Keil Specialkonsulent

Projektet handler om at gå fremtiden i møde og reagere på den demografiske udvikling samtidig med at behandlingsformerne tilpasses til den enkelte patient. Trea​T står for: Personalized Treatment for Elderly Patients: Reacting to Demographic Challenges of the Future.

Vi lever i et samfund, hvor vi bliver ældre og ældre – og hvor vi samtidig forbliver sunde længere. Andelen af ældre mennesker i regionen vokser permanent, og dermed opstår der stigende behov for sundhedspleje og behandling.

Udviklingen af nye teknologier og behandlinger inden for sundhedspleje, medicin og biotek bidrager til bedre livskvalitet. Blandt de mest udbredte sygdomme i alderdommen er neurologiske sygdomme og en af de mest livstruende sygdomme, kræft.

I øjeblikket behandles alle patienter over 65 år som ældre patienter. Generelt er der ingen yderligere differentiering. Men med den aldrende befolkning i vores samfund opstår behovet for skelne mellem yngre ældre og behandlingskrævende ældre. Ofte vil den yngre gruppe af de +65 årige stadig være aktive og sunde, mens borgere, der er 80 år eller ældre,  vil kræve mere pleje fra sundhedsvæsenet. Der opstår således nye grupper af patienter, og disse grupper kræver målrettede og mere personlige behandlingsformer. På nuværende tidspunkt er behandlingsregimerne ikke tilpasset dette.

Der er derfor behov for en detaljeret undersøgelse af problemet for at udvikle forbedrede screeningsværktøjer og integrerede teknologier til mere personlige behandlingsformer.

Målet er at forbedre sundhedsvæsenet gennem en kombination af ressourcer fra begge dele af den tysk-danske programregion, og dermed bidrage til en forandring af sundhedsvæsnet for ældre mennesker.

 

En del af projektet
Dirk Keil Projektleder og kommunikationskonsulent
Yusuf Kilic Økonom
Ida Munch Visuel kommunikatør
Støtteprogram Interreg Deutschland Danmark
Projektløbetid 01.01.2022 – 31.12.2022
Projektbudget 133.210 EUR

Projektpartnere

  • Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
  • Klinik für Strahlentherapie, Universität zu Lübeck
  • Forskningsenheden i Staben, Sjællands Universitetshospital

 

Dette netværksprojekt er delfinansieret af Interreg Deutschland Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.