Forskningsenheden i Staben

Forskningsenheden i Staben bidrager til at forbedre behandlingskvalitet og patienttilfredshed på Sjællands Universitetshospital og i resten af Region Sjælland ved at fremme, understøtte og udføre sundhedsforskning og udvikling i klinisk praksis gennem internationale projektsamarbejder.

Vores historie

Forskningsenheden i Staben er en enhed på Sjællands Universitetshospital, som hjælper forskere med at få økonomisk understøttelse til forskningsidéer. Enheden startede i sammenhæng med udviklingen af et Interreg-projekt og var først tilordnet direkte til Regionen før den i 2019 blev en del af universitetshospitalet. Enheden flyttede til Køge og fik navnet RePCO (Research projects and clinical optimization) på dansk: Enheden for Forskningsprojekter og Klinisk Optimering. Enheden overtog med tiden flere opgaver og skiftede i 2022 til dettes nuværende navn, Forskningsenheden i Staben.

​Vi fremmer, understøtter og bidrager til forskning

Drøft din forskningsidé med os. Få indblik i mulige puljer og udnyt vores brede netværk til nye forskningssamarbejder.

Med viden om fondsbevillinger og erfaring i at søge internationale puljer har vi stor succesrate og baner vej for, at flere faggrupper kan forske.

Du får hjælp fra projektidé til facilitering af forskningssamarbejdet, styring under hele projektperioden samt afrapportering til fond.

En kvalitativ linse giver dybere indsigt og data til implementering af resultater. Især innovation står på en nødvendig indsigt i brugernes perspektiv.

Denne indsats løfter dit projekt til nye højder og betyder bedre internt projektsamarbejde, omtale i medier og samarbejde med meningsdannere.

Et realistisk budget, god administration og økonomistyring sikrer fondsmidler samt overholdelse af regler og rammer i projektet for dig.

Vi udarbejder blandt andet sundhedsøkonomiske analyser af investering i screeningsudstyr og udbredelse af screeningspraksis i flere kontekster og praksisser. Formålet med de sundhedsøkonomiske analyser er at undersøge hvilke screeningsmodeller, der giver mest livskvalitet og sundhed for pengene – for den enkelte borger og for samfundet.

Vores team

Læs mere
Søren Tvilsted Chef for Forskningsenheden i Staben
Læs mere
Ditte Luise Hartvig Specialkonsulent og Projektleder, ph.d.
Læs mere
Lise Karup Pedersen Projektleder
Læs mere
Martin Lund Projektleder
Læs mere
Mette Bohmann Lystoft Specialkonsulent
Læs mere
Tina-Thea Nielsen Projektleder, ph.d.
Læs mere
Catherina Wilckens Økonomikonsulent
Læs mere
Karen Vibeke Meinhardt Eggersen Økonomimedarbejder
Læs mere
Kim Bay Nielsen Chefkonsulent & økonom
Læs mere
Carina Elkott Kommunikationskonsulent
Læs mere
Dirk Keil Specialkonsulent
Læs mere
Fatma Güney Kommunikationskonsulent
Læs mere
Ida Munch Ansvarlig for visuel kommunikation
Læs mere
Kristin Cæcilie Kloster Kommunikationskonsulent
Læs mere
Mette Bierbum Bacher Chefkonsulent kommunikation
Læs mere
Pia Bækvang Villumsen Kommunikationskonsulent
Læs mere
Anne Nistrup Skovsbøll Chefkonsulent & kvalitativ konsulent
Læs mere
Camilla Ida Ravnbøl Chefkonsulent og forsker, ph.d
Læs mere
Frederike Fahse Ph.d. studerende og kvalitativ forskningsmedarbejder
Læs mere
Katrine Stensgaard Jørsum Kvalitativ projektleder
Læs mere
Maja Schøler Kvalitativ specialkonsulent
Læs mere
Marie Bruun Nielsen Projektleder og kvalitativ forskningsmedarbejder
Læs mere
Natasha Røsland Skov Kvalitativ konsulent
Læs mere
Sara Herfelt Kvalitativ projektleder