FLORENCE

Forskningsprojektet anvender kunstig intelligens til behandling af patienter med tarmkræft

Tina-Thea Nielsen Projektleder, ph.d.

I dag oplever minimum én ud af fire patienter komplikationer efter tarmkræft-kirurgi, som medfører genindlæggelse, varige mén og i nogle tilfælde død. Et nyt forskningsprojekt, kaldet FLORENCE, skal forbedre diagnosticering, prognosticering og behandling af patienter med tarmkræft ved at anvende kunstig intelligens (Artificial Intelligence).

I projektet udvikles et AI-værktøj, der skal fungere som beslutningsstøtte for lægerne i klinikken. Værktøjet er baseret på data fra Danish Colorectal Cancer Group og Kreftregisteret i Norge, hvilket er afgørende for at kunne skabe den kritiske masse af data, der skal anvendes til at udvikle og modne algoritmen i AI-værktøjet.

FLORENCE projektet anvender OMOP Common Data modellen, som er en førende tilgang til at skabe datainfrastrukturer, der fremmer anvendelsen af personlig medicin i sundhedsvæsenet (dvs. skræddersyet behandling af den enkelte patient). Via det, som kaldes federeret læring, vil projektet som noget helt nyt på globalt plan, koble AI-modellen direkte til klinikken på hospitalet. Projektet vil på længere sigt være med til at skabe en international best practice for implementering af registerdatabaserede AI-modeller i klinisk praksis.

 

Med i projektet
Tina-Thea Nielsen Projektleder
Mette Bierbum Bacher Chefkonsulent kommunikation
Kim Bay Nielsen Økonom
Ida Munch Visuel kommunikatør
Støtteprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid 01.12.2022 – 31.12.2025
Projektbudget 3.682.225 EUR

Projektpartnere

  • Center for Surgical Science, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
  • Forskningsenheden i Staben, Sjællands Universitetshospital
  • Onkologisk Bekkenkirurgisk Afsnit, Oslo Universitetssykehus
  • Kreftregisteret i Norge, Oslo Universitetssykehus
  • Lund Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

 

Projektet er medfinansieret af den Europæiske Union