This is my archive

Bridging Safe Elderly Care

Det innovative forskningsprojekt ’Bridging Safe Elderly Care’ vil, via ny sundhedsteknologi, forbedre kommunikationen, kontinuiteten og sikkerheden i overgangen for ældre borgere med multisygdom på hospital og mellem hospital og borgerens hjem. Read More

The Good Prescriber

Interreg-projektet "The Good Prescriber" har til formål at udvikle et digitalt værktøj, der understøtter sikker ordination af medicin i psykiatrien og reducerer medicinforbruget. Read More

HospiBot

Udvikling af multifunktionelle servicerobotter til hospitaler. Read More

Öre-Sund

Balance- og høreproblemer forårsaget af forstyrrelser i det indre øre er almindelige, men skjulte handicap. Öre-sund vil med teknologi sørge for bedre udredning, behandling og rehabilitering af borgere med disse lidelser. Read More

SmartClinic

Projektet vil udvikle en generisk model for digitaliserede behandlingsforløb for patienter med kronisk sygdom Read More

CAT – Child to Adult Transitions

CAT vil medvirke til at etablere bedre transitionsprocesser i overgangen fra børne- til voksenafdelingen. Read More

FLORENCE

Forskningsprojektet anvender kunstig intelligens til behandling af patienter med tarmkræft Read More

Uopdaget Synstab

Med forsknings- og innovationsprojektet ”Uopdaget Synstab” er det målet hurtigere at identificere og behandle synstab hos ældre. Read More

OPTIMIZE

Forsknings- og innovationsprojektet OPTIMIZE vil udvikle og teste to teknologier til sundhedsvæsnet, der kan bidrage til at reducere medicinforbruget under operationer og hjælpe til at regulere patienters væskebalance. Read More