Bridging Safe Elderly Care

Det innovative forskningsprojekt ’Bridging Safe Elderly Care’ vil, via ny sundhedsteknologi, forbedre kommunikationen, kontinuiteten og sikkerheden i overgangen for ældre borgere med multisygdom på hospital og mellem hospital og borgerens hjem. Det dansk-svenske projekt har til formål at reducere hospitals-genindlæggelser og reducere fejl til gavn for både borgere, pårørende samt sundhedsvæsenet.

Martin Lund Projektleder

Flere ældre og multisyge i fremtiden
Et stigende antal ældre i befolkningen i både Danmark og Sverige medfører flere ældre med sygdom og ikke mindst flere med multisygdom.
Det dansk-svenske projekt har til formål at reducere hospitals-genindlæggelser af ældre med multisygdom og reducere fejl til gavn for både borgere, pårørende samt sundhedsvæsenet.

Vigtig information mistes ved overgange
En del af genindlæggelserne kan undgås, hvis tilstrækkelig og korrekt information bliver kommunikeret bedre i overgang mellem hospitalsafdelinger og/eller mellem hospital og kommune/eget hjem. Mangelfuld informationsdeling af sundhedsoplysninger kan føre til fx sygdomsforværringer og komplikationer, fejl i behandling og en længere indlæggelse.

Digital løsning til plejepersonalet
I projektet udvikles, i fællesskab med de øvrige partnere, en digital løsning til patientjournal-systemet SP. Løsningen skal, på en overskuelig måde, sikre tilgængelighed af relevante patientdata/ informationer til plejepersonalet samt give mulighed for at identificere hvilke multisyge borgere, der forventes at få et højt forbrug af sundhedsydelser. Det betyder, at vi mere rettidigt kan sætte ind med de rette tiltag, fordi genindlæggelser og ressourcer reduceres.

Med i projektet
Martin Lund Projektleder
Karen Vibeke Meinhardt Eggersen Økonom
Pia Bækvang Villumsen Kommunikationsansvarlig
Støtteprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid 01.10.2023-30.09.2026
Projektbudget 1.575.229 EUR

Projektpartnere

  • Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge
  • Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde
  • IQVIA Danmark
  • Lunds Universitet, Computational Science for Health and Environment (COSHE)
  • Region Skåne, Geriatriken vid Helsingborgs lasarett
  • Region Skåne, Ängelholms sjukhus
  • Region Skåne, Skpnes sjukhus nordvest
  • Forskningsenheden i Staben, Sjællands Universitetshospital