InnoSleep

Projektet vil fremme lige adgang til den rette behandling for borgere med søvnapnø og skal optimere udredning og behandling via innovative sundhedsteknologiske løsninger, som højner patienters og pårørendes livskvalitet.

Søvnapnø er en alvorlig kronisk lidelse, hvor patienter pga. forsnævringer i luftvejene oplever mange langvarige natlige vejrtrækningspauser (apnøer), som medfører afbrudt søvn og risiko for en lang række alvorlige følgesygdomme, nedsat livskvalitet og trafikulykker. Forekomsten af søvnapnø er stigende i hele verden.

InnoSleep er det nye projekt om søvnapnø, mellem danske, norske og svenske partnere, som bygger videre på forskningsresultater og det stærke netværk, som det tidligere projekt Sleep Across Waters har opbygget.

Projektet består af samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og patienter, samt virksomheder der vil sætte turbo på viden om behandling af søvnapnø med fokus på innovative teknologier og patienters individuelle karakteristika.

InnoSleep forventer blandt andet at have udviklet en række teknologiske løsninger til søvnapnøpatienter, som højner patienters og pårørendes livskvalitet. Planen er at udvikle og implementere en standardiseret udredningsplan, som fører til, at flere patienter kommer i en behandling, de er motiverede for at fastholde. Projektet forventer, at langt flere bliver udredt og kommer tidligt i behandling. I samarbejde med patienter ønsker projektet også at udvikle og implementere patientuddannelse, som motiverer søvnapnøpatienter til at fastholde deres livslange behandling.

Det skønnes, at ca. 1 million borgere i ØKS-regionen lider af søvnapnø. Endvidere at kun ca. hver tredje har fået tilbudt udredning og behandling, typisk med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), der virker ved at holde luftvejene åbne under søvn. Af de borgere, der får tilbudt behandling med CPAP, opgiver ca. halvdelen behandlingen, fordi den opleves som en uoverskuelig indgriben i dagligdagen. Det er et problem, da ubehandlet søvnapnø giver høj risiko for følgesygdomme (bl.a. hypertension, atrieflimmer, træthed, depression og slagtilfælde). Hurtigere diagnosticering og behandling vil betyde forbedret livskvalitet for patienter og pårørende, bedre og længere tilknytning til arbejdsmarkedet, øget trafiksikkerhed, og forebyggelse af en lang række følgesygdomme, særligt træthed, hjertekarlidelser og type 2 diabetes.

Med i projektet
Fatma Güney Kommunikationsansvarlig
Anne Nistrup Skovsbøl Kvalitativ forskningsmedarbejder
Ida Munch Visuel kommunikatør
Natasha Røsland Skov Kvalitativ forskningsmedarbejder
Pia Bækvang Villumsen Visuel kommunikatør
Støtteprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid 01.12.2022 – 30.11.2025
Projektbudget 502.083 EUR

Projektpartnere

  • Øre-næse-hals afdelingen, Sjællands Universitetshospital
  • Øre-Næse-Hals afdelingen, Lunds Universitetssjukhus
  • Øre-Næse-Hals afdelingen, Norrlands Universitetssjukhus
  • Øre-Næse-Hals afdelingen og Lungemedicinsk afdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg
  • Øre- Nese- Halsavdelingens søvnseksjon, Akershus universitetssykehus, Norge

Projektet er medfinansieret af den Europæiske Union