Det skønnes, at hver sjette dansker har et behandlingskrævende høretab, mens halvdelen af ​​de 80-årige har eller har haft svimmelhed. Tab af hørelse og balance hæmmer daglige aktiviteter og fører til nedsat funktionsevne, risiko for at falde samt social isolation og tab af arbejdsevne. Konsekvenserne kan være depression og demens. De samfundsøkonomiske konsekvenser er betydelige.

Fælles for nedsat hørelse og balanceproblemer er, at der både er tale om skjulte funktionsnedsættelser, at tilstandene sjældent kan helbredes med medicin eller kirurgi, og at begge sanser sidder i det indre øre.

Patienter med indre-øre-lidelser kommer ind i sundhedsvæsenet ad flere veje. Nogle bliver henvist til audiologer, øre-, næse-, og halslæger eller neurologer, mens andre kommer ind på skadestuen. De oplever ofte ventetid og kan blive kastebolde mellem forskellige lægefaglige specialer, da det fx kan være vanskeligt at afgøre årsagen til svimmelheden.

I samarbejde med de største høreapparatsproducenter og en forskergruppe på tværs af specialer og lande, Sverige, Norge og Danmark, vil Öre-sund ved hjælp af telemedicin og avanceret teknologi hjælpe den voksende gruppe af patienter med disse skjulte handicap. Det vil bl.a. ske via fjernjustering af høreapparater og hurtigere diagnostik af svimle patienter med en videobrille.

Projekt Öre-sund skal også undersøge, hvordan patienterne bruger de nye teknologier, og hvilken betydning det har for deres livskvalitet. Teknologiernes fordele og ulemper undersøges ikke mindst i et sundhedsøkonomisk perspektiv. Dette både i forhold til sundhedsudgifter, forbrug af sundhedsydelser og fra et patientperspektiv.

Med i projektet
Ditte Luise Hartvig Projektleder
Katrine Stensgaard Jørsum Kvalitativ forskningsmedarbejder
Fatma Güney Kommunikationsansvarlig
Pia Bækvang Villumsen Visuel kommunikation
Støtteprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid 01.10.2023 – 30.09.2026
Projektbudget 4.418.176 EUR

Projektpartnere

 • Øre-, Næse-, Halsafdelingen, Sjællands Universitetshospital
 • Avdelningen för Otorhinolaryngology, Huvud och Halskirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Öron-näsa-halsmottagning, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Haukeland Universitetssykehus
 • Reumatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Hörselverksamheten, Habilitering och Hälsa
 • Balansemottagningen, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Audiologimottagningen, Skånes universitetssjukhus
 • Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital
 • Akutmodtagningen, Skånes Sjukhus Nordvest, Helsingborgs Lasarett
 • Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Lunds Universitet
 • Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Högskolan Kristianstad
 • Forskningsenheden i Staben, Sjællands Universitetshospital

 

Projektet er medfinansieret af den Europæiske Union