På tværs af programregionen ses en stigning i antallet af patienter med kronisk sygdom, som optager op mod 80% af sundhedsvæsenets ressourcer og skaber forlængede ventetider og behandlingsforløb.

I dag er proceduren, at patienter med en kronisk sygdom kommer til regelmæssige kontroller i sundhedsvæsenet – også i perioder, hvor patienterne er stabile og ikke oplever sygdomsudbrud.

Der er behov for at gentænke de ambulante patientforløb (dvs. behandling og kontrol uden hospitalsindlæggelse). Det kan gøres ved at anvende sundhedsteknologi til at sikre god patientmonitorering og frigive tid på hospitalet, så akut syge patienter kan behandles inden for en kortere tidsramme.

Projektets formål er at udvikle en generisk model for digitaliserede behandlingsforløb af patienter med kronisk sygdom. I projekt SmartClinic anvendes sygdommen kronisk mavetarmsygdom (Inflammatory Bowel Disease, kaldet IBD) som case med henblik på at udvikle og afprøve en model for digitaliserede behandlingsforløb, der på sigt kan anvendes inden for andre medicinske specialer med kronisk sygdom.

De fire projektpartnere i Danmark og Sverige består af:

Sjællands Universitetshospital, virksomheden Visikon, Skånes Universitetssjukhus og Handelhögskolan ved Göteborg Universitet. Partnerne skal i fællesskab udvikle en generisk model for ambulant kontrol og behandling af patienter med kroniske sygdomme.

Den generiske model kombinerer selvmonitorering med avanceret, digital teknologi og online kontrol med mere effektiv akutbehandling i klinikken, hvor der gøres brug af sundhedsteknologi på en ny måde. Løsningen udvikles sammen med patienterne i et brugerinddragende set-up.

Med i projektet
Martin Lund Projektleder
Karen Vibeke Meinhardt Eggersen Økonom
Camilla Ida Ravnbøl Kvalitativ forskningsmedarbejder
Anne Nistrup Skovsbøll Kvalitativ forskningsmedarbejder
Mette Bierbum Bacher Chefkonsulent kommunikation
Støtteprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid 01.09.2023 – 31.08.2026
Projektbudget 16.231.889 DKK

Projektpartnere

  • Sjællands Universitetshospital
  • Skånes Universitetssjukhus
  • Handelshögskolan ved Göteborg Universitet
  • Visikon

 

Projektet er medfinansieret af den Europæiske Union