HospiBot

Udvikling af multifunktionelle servicerobotter til hospitaler.

Dirk Keil Specialkonsulent

Interreg-projektet “HospiBot” sigter mod at udvikle hospitalsrobotter. Målet er at skabe en interaktiv, modulær servicerobot til flere formål til brug på hospitalskorridorer. Disse robotter kan tjene flere formål, såsom at hilse på og guide patienter, der ankommer til hospitalet, mindre logistiske opgaver, let rengøring, sanitet, patruljering, parkeringsregistrering osv. En del af projektet er at gennemføre use cases på tre hospitaler og sideløbende hermed at udarbejde politikker for brugen af mobile servicerobotter på hospitaler. Lead partner for projektet er Syddansk Universitet.

Baggrunden for projektet er at den demografiske udfordring er ved at blive et alvorligt problem for udviklede lande som Tyskland og Danmark: Mennesker lever længere og andelen af ældre mennesker i befolkningen stiger. Det lægger en stor byrde på sundhedsvæsen. Automatisering og brug af robotter kan bidrage til at strømline processer, gøre hospitaler mere effektive og behagelige og frigøre personale til patientrelaterede opgaver, hvor robotter ikke kan anvendes.

I Danmark og Tyskland har man i de seneste år oplevet en øget automatisering af processer på hospitalerne. Man ser allerede robotter på gangene, men disse robotter kan stadig ikke udføre mere avancerede opgaver. På dette baggrund vil projektet skabe en ny, interaktiv, modulopbygget mobil servicerobot med et lille fodaftryk, der kan løse komplekse opgaver: Velkomst og guiding, patruljering, hjælp til patienter med ikke-medicinske behov, logistik i mindre skala, let rengøring og desinfektion af overflader. For at afhjælpe manglen på regler/politikker vedrørende robotter på hospitaler vil projektet desuden drøfte udarbejdelsen af et sæt retningslinjer angående hospitalsrobotter. Dette vil føre til grænseoverskridende standardisering, hvilket igen vil resultere i en lettere indførelse af robotter på hospitaler.

Med i projektet
Dirk Keil Projektleder
Kim Bay Nielsen Økonom
Maja Schøler Kvalitativ forskningsmedarbejder
Støtteprogram Interreg Deutschland-Danmark
Projektløbetid 01.09.2023 – 31.08.2026
Projektbudget 2.456.930,56 EUR

Projektpartnere

 • Syddansk Universitet / Mærsk McKinney Møller Instituttet, SDU Robotics
 • Sygehus Sønderjylland
 • AllGoodSpeakers ApS
 • Forskningsenheden i Staben, Sjællands Universitetshospital
 • Odense Universitetshospital – Department for Innovation – Centre for Clinical Robotics (CCR)
 • Universität zu Lübeck
 • Fachhochschule Kiel
 • Fraunhofer Institute for Individualized and Cell-Based Medical Engineering (IMTE)
 • Forschungs- und Entwicklunszentrum Fachhochschule Kiel GmbH

 

Netværkspartnere

 • Blue Ocean Robotics ApS
 • Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel
 • UXMA GmbH
 • BG Klinikum
 • assono GmbH

 

Projektet er medfinansieret af den Europæiske Union