Vi fremmer, understøtter og bidrager til forskning

Forskningsenheden i Staben er en enhed på Sjællands Universitetshospital, som udvikler og understøtter internationale forsknings- og innovationsprojekter for forskere i hele Region Sjælland.

Læs mere om Forskningsenheden

Aktuelle forskningsprojekter

Vi hjemtager løbende nye projekter, som vi følger og understøtter med projektledelse, økonomistyring og sundhedsøkonomiske analyser, kommunikation og kvalitativ forskning, frem til afslutningen.

Vi fremmer, understøtter og bidrager til forskning

Forskningsenheden i Staben er en enhed på Sjællands Universitetshospital, som hjælper forskere med at få økonomisk understøttelse til forskningsidéer. Vi arbejder for at øge, styrke og understøtte forskningsidéer og bringer dem til live ved at danne bro mellem fagligheder, institutioner og borgere.

Læs mere