Projektet er enestående, da patienterne skal undersøges og behandles i en ny helhedsorienteret behandlingsform i et koordineret forløb, som er tilpasset den enkelte. Resultatet af denne tilgang skal give sundere og mere motiverede borgere, som har overskud til at tage hånd om deres søvnapnø gennem behandling og livsstilsændringer.

Projektet kombinerer forskning og innovation og har et stort patientfokus. Ved at undersøge de nuværende behandlingsformer nærmere og hvilke udfordringer, der er for borgerne, forventer forskerne på både dansk og svensk side af, at langt flere borgere ved projektets afslutning bliver i deres behandlingsforløb, trives med det, og mærker tydelige forbedringer i deres livskvalitet.

Voksende udfordring og ingen helbredende behandling

Søvnapnø er en meget alvorlig kronisk lidelse, som kan medføre farlige følgesygdomme, og som i værste fald kan være dødelig. Sygdommen kan med de nuværende behandlingsformer ikke helbredes. Samtidig kommer der hele tiden flere tilfælde af søvnapnø. Det er derfor en voksende udfordring og en stigende udgift for samfundet.

De svenske Apnéföreningarna anslår, at op imod 400.000 svenskere lider af søvnapnø i en sådan grad, at det er behandlingskrævende. Dansk Søvnapnø Forening anslår, at der ud over de 90.000 danskere, som er diagnosticerede, er yderligere 200.000 danskere, som lider af søvnapnø.

Forskning i søvnapnø viser allerede, at lidelsen er forbundet med mange andre sygdomme. På sigt vil større viden om søvnapnø og sammenhænge med andre sygdomme føre til flere diagnosticeringer af søvnapnø og flere borgere i den rette behandling, hvilket forbedrer deres livskvalitet. Dette vil også medføre færre tilfælde af ikke-diagnosticeret søvnapnø, hvilket kan føre til færre trafikuheld, og at flere kan blive på arbejdsmarkedet.

Begyndelsen på et vedvarende samarbejde

Projektets resultater kan være afgørende skridt på vej mod at helbrede borgere for søvnapnø og sikre dem en langt bedre livskvalitet. Behandlingen kan spredes til andre regioner og andre lande, da sygdommen er en global udfordring.​

Med i projektet
Fatma Güney Kommunikationsansvarlig
Mette Bierbum Bacher Kommunikationskonsulent
Sara Herfelt Kvalitativ forskningsmedarbejder
Natasha Røsland Skov Kvalitativ forskningsmedarbejder
Yusuf Kilic Økonom
Rikke Faebo Larsen Projektleder
Erik Rex Christensen Økonom
Ida Munch Visuel kommunikatør
Støtteprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid 01.05.2021 – 30.09.2022
Projektbudget 1.797.854 Euro

Projektpartnere

  • Øre-, næse- og halskirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
  • Öron- Näs- och Hals, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Öron- Näs- och Hals, Skånes Universitetssjukhus Lund
  • Öron- Näs- och Halssjukdomar, Umeå Universitet
  • Forskningsenheden i Staben, Sjællands Universitetshospital

 

Sleep Across Waters er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Resultaterne fra dette projekt videreføres i projekt Innosleep