The Good Prescriber

Interreg-projektet “The Good Prescriber” har til formål at udvikle et digitalt værktøj, der understøtter sikker ordination af medicin i psykiatrien og reducerer medicinforbruget.

Tina-Thea Nielsen Projektleder, ph.d.

Interreg-projektet “The Good Prescriber” har til formål at udvikle et digitalt værktøj, der understøtter sikker ordination af medicin i psykiatrien og reducerer medicinforbruget. Til det formål skal data fra eksisterende hospitalssystemer importeres og flettes intelligent sammen for at muliggøre endnu mere målrettet medicinering, der er bedre skræddersyet til patienternes individuelle behov, og for at forbedre lægemiddelsikkerheden.

Udfordringen er, at ordination af flere lægemidler kan føre til en øget risiko. Det omfatter bivirkninger, mulige dobbeltordinationer og interaktioner mellem forskellige lægemidler. Som følge heraf kan lægemidlets virkninger enten utilsigtet forstærkes eller svækkes, og i værste fald kan det bringe behandlingens succes i fare.

Det digitale værktøj, der skal udvikles i projektet, skal afhjælpe denne situation. Samtidig er det et svar på den anspændte situation i det danske og tyske sundhedsvæsen, som er under pres, hvad angår økonomiske, personalemæssige og tidsmæssige ressourcer.

Med i projektet
Tina-Thea Nielsen Projektleder
Kim Bay Nielsen Økonom
Maja Schøler Kvalitativ forskningsmedarbejder
Dirk Keil Kommunikationsansvarlig
Pia Bækvang Villumsen Visuel kommunikation
Støtteprogram Interreg Deutschland-Danmark
Projektløbetid 01.10.2023 – 30.09.2026
Projektbudget 2.819.132,22 EUR

Projektpartnere

  • Klinisk-Farmakologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
  • Forskningsenheden i Staben Sjællands Universitetshospital
  • Psykiatrien Vest i Region Sjælland
  • Forskningsstøtte Center Region Sjælland
  • Institut for Eksperimentiel og Klinisk Farmakologi i Universitetshospital Slesvig-Holsten (UKSH)
  • Sektion Medicinsk Informatik og Statistik i Universitetshospital Slesvig-Holsten (UKSH)
  • Centrum for Integrativ Psykiatri (ZIP gGmbH) ved Universitetshospital Slesvig-Holsten (UKSH)
  • Institut for Medicinsk Informatik og Statistik ved UKSH, Kiel
  • Oncampus GmbH Lübeck

 

Netværkspartnere

  • Afdeling for Klinisk Farmakologi ved Universitetshospital Bispebjerg & Frederiksberg i København

 

Projektet er medfinansieret af den Europæiske Union