Slagtilfælde (stroke) er en af de hyppigste årsager til tidlig død eller senfølger efter sygdom i vores del af verdenen. En hurtig behandling er afgørende for, at man kan komme sig. En af de væsentligste udfordringer for hurtig igangsat behandling er den store afstand mellem borger og hospital, særligt i områder som Region Sjælland og delstaten Slesvig-Holsten. For at ændre dette må man derfor arbejde på at få den specialiserede behandling tættere på borgeren med en såkaldt Mobile Stroke Unit (MSU). I projektet undersøger Sjællands Universitetshospital sammen med universitetshospitalet i Lübeck, om de sammen kan udvikle et projekt til at teste en ambulance med en mobil hjernescanner.

Ambulancer med mobile hjernescannere (MSU) findes i dag i større byer som for eksempel Berlin og giver mulighed for, at borgeren behandles allerede i ambulancen, men disse løsninger dækker en afgrænset geografi. For at få MSU til at virke i Region Sjælland og i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten kræver det udvikling af hjernescannere til lettere køretøjer, ændring i personalesammensætningen samt de strukturer, som skal være på plads, fra et slagtilfælde konstateres, og til det behandles.
Ved at samle ekspertise fra begge sider af Femern Bælt er det muligt at udvikle et projekt, hvor en hjernescanner kan gøres mobil, så behandling kan påbegyndes tidligere. Som det er i dag, så er geografien en af de væsentligste årsager til, at vi i nogle område af Danmark ikke klarer os så godt med at få behandlet borgerne, der rammes af et slagtilfælde. Det arbejder dette projekt på at forandre.

Med i projektet
Frederike Fahse Kvalitativ forskningsmedarbejder
Morten Rye Eiersted Projektleder
Elise Burmeister Kommunikationsansvarlig
Støtteprogram Interreg Deutschland Danmark
Projektløbetid 01.10.2020 – 30.09.2021
Projektbudget 99.000 EUR

Projektpartnere

 

Netværksprojektet er finansieret af Interreg Deutchland Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.