Søvnbesvær og stress rammer i stigende grad den arbejdende befolkning, og det har stor betydning for mental sundhed og sygefravær. Derfor vil Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital sammen med Nordea Bank Næstved, Advodan Næstved og Tryg Forsikring Næstved undersøge, hvilken indflydelse vores anvendelse af teknologi har på søvn og stress, og hvordan sundhedsteknologi kan anvendes for at fremme sund adfærd i hverdagen.

Medarbejdere i de deltagende virksomheder tilbydes en samtale med en forsker for at afklare, hvilke udfordringer og behov de oplever i hverdagen. Ud fra samtalen og en personlighedstest skræddersys et 12-ugers træningsprogram (fx boksning, løb, svømning), og de tilbydes et 3-måneders medlemskab i en lokal idrætsforening, der tilbyder den valgte motionsform. Da nattelige forstyrrelser og blåt skærmlys kort før sengetid kan påvirke søvnen negativt, vil medarbejderne i testperioden også blive bedt om at fjerne tændte telefoner og anden teknologi fra soveværelset.

Deltagerne får et ur, der måler aktivitet, søvn og stress og får adgang til devices, der gør opmærksom på muskelspændinger, der kan føre til spændingshovedpine og musearm.
Der etableres en dataplatform, hvortil data fra devices overføres automatisk. Data fra spørgeskemaer og vitale parametre indtastes. Formålet med platformen er at samle og systematisere data, så der kan foretages den nødvendige dataanalyse.

Efter 12 uger får deltagerne en samtale om forløbet med forskeren. Derudover vil nogle deltage i interviews ved teststart og afslutning for at fortælle om deres oplevelser med teknologi og dennes effekt på sundhed og trivsel.

Projektet søges skaleret til andre virksomheder. Interventionen nytænker måden, en arbejdsplads kan drage omsorg for medarbejderes mentale sundhed, idet den 1) tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og interesser, 2) anvender den nyeste viden om teknologi (både positiv og negativ påvirkning), og 3) anerkender at fysik og psyke hænger sammen, hvorfor interventionen omfavner begge.

Med i projektet
Anne Nistrup Skovsbøl Kvalitativ Forskningsmedarbejder
Yusuf Kilic Økonom
Søren Tvilsted Projektleder
Støtteprogram Velliv Foreningen
Projektløbetid 01.04.2019 – 30.06.2022
Projektbudget 2,1 mio. DKK

Projektpartnere

  • Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
  • Forskningsenheden i Staben, Sjællands Universitetshospital

 

Projektet er støttet med midler fra Velliv Foreningen, som støtter forskning, vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.