License

Forstyrrelser i indlagte patienters væskebalance kan føre til komplikationer. Automatisk væskemåling vil sikre en rigtigere væskebalance samtidig med at sundhedspersonalet ikke længere skal udføre tidskrævende og manuelt kontrolarbejde.

Dirk Keil Specialkonsulent

Forskningsprojektet undersøger muligheden for automatisk væskemåling på drop og kateter, så en rigtigere væskebalance opnås, parallelt med at sygeplejerskerne ikke længere skal udføre tidskrævende manuelt kontrolarbejde.

Væskebalancen er afgørende for patienters tilstand og helbredelse. Forstyrrelser i balancen kan føre til forlænget indlæggelse, komplikationer eller i værste konsekvens døden.

Overhydrering øger dødeligheden med 60-80% hos patienter med blodforgiftning, hjerneblødning og hos hjertesyge. Efter en operation er overhydrering årsag til komplikationer og forlænget indlæggelse. Væskeunderskud øger risikoen for forstoppelse, urinvejsinfektioner og faldulykker. Derfor er en nøjagtig overvågning af væskebalancen afgørende for, at patienterne kan få den korrekte pleje og behandling.

På trods af ovenstående er væskemonitoreringen upræcis. Dette er en kendsgerning på verdensplan.

Sygeplejerskerne observerer/registrerer manuelt patientens væskeindtag og -udskillelse og dokumenterer det i den elektroniske patientjournal. Men den nuværende praksis er ufuldstændig og unøjagtig, da manuel måling ofte baseres på skøn og er tidskrævende, da sygeplejerskerne flere gange om dagen skal gå hen til hver enkelt patient for at måle/registrere væskeindtag.

Forskellige tiltag er afprøvet for at forbedre praksis, samt apparatur, der desværre kun kan måle ét af i alt 3 påkrævede parametre. For at beregne væskebalancen, skal vi vide hvor meget væske patienten drikker, hvor meget, der gives intravenøst samt hvor meget urin, der udskilles.

Et engelsk studie har vist, at væskeregistreringen kun var korrekt udfyldt hos 25%, og der var ingen signifikant forbedring trods undervisning/oplæring af personale. Generelt har tiltagene haft varierende effekt, og eksempler på automatisering adresserer kun et enkelt element i væskeregistreringen.

Målet for projekt LICENSE er at finde en løsning på problemet ved at udvikle et monitoreringssystem for væskebalance. Navnet LICENSE står såvel for projekt som for produkt.

Dette projekt sigter mod at skabe innovation og vil overføre viden fra forskning til virksomheder for at udvikle nye løsninger i sundhedsvæsenet. Samtidig vil projektet fremme virksomhedssamarbejde over grænsen. Med det som baggrund vil projektet bygge et tværnationalt og -fagligt netværk hvori aktører fra forskning, sundhedsvæsen og virksomheder indgår.

Med i projektet
Dirk Keil Projektleder og kommunikationsansvarlig
Mette Bierbum Bacher Kommunikationskonsulent
Ida Munch Visuel kommunikatør
Støtteprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid 01.12.2021 – 30.03.2022
Projektbudget 49.968 EUR

Projektpartnere

 

Brobyggerprojektet er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Resultater fra brobyggerprojektet videreføres i projekt OPTIMIZE