COVID-19 har siden pandemiens begyndelse sat sundhedsvæsenet under et voldsomt pres overalt i verden. Mangel på sengepladser, stort arbejdspres og smitterisiko er blandt nogle af udfordringerne.
Derfor gik Sjællands Universitetshospital og Nordsjællands Hospital sammen med svenske og norske partnere for at undersøge, hvordan patienter med Covid-19 kan indlægges i deres eget hjem på en sikker og forsvarlig måde.
Projektet vil undersøge, om patienter kan blive indlagt hjemme i trygge og vante rammer, hvor de ikke kan smitte andre indlagte, men samtidig får den nødvendige hjælp, udstyr og mulighed for kontakt til sundhedspersonalet.

Samarbejde over grænserne

Forskere og fagfolk i både Danmark, Sverige og Norge samarbejder om at teste indlæggelse i hjemmet, så det foregår så sikkert og risikofrit som muligt. Sammen skal de udvikle løsninger, som sikkert og trygt kan overvåge og behandle coronapatienter i eget hjem og herved fremover skabe øget kapacitet i hospitalsvæsenet.

Behandlingen i eget hjem kommer til at være baseret på telemedicin med telefon- og video-kontakt med personalet på hospitalet.

Projektet vil i første fase teste konceptet “indlæggelse i hjemmet” under kontrollerede forhold på raske forsøgspersoner på tre af de fire deltagende sygehuse for at se, hvordan udstyr, omgivelser og kontakt med personalet fungerer. Herefter vil patienter afprøve udstyr etc under kontrollerede forhold på sygehusene. Hvorefter man til sidst vil teste det på covid-19 patienter i hjemmet. Hver partner i projektet bidrager med forskellige kompetencer og erfaringer i løbet af de 1,5 år, som projektet varer.

Projektet forventes at kunne bidrage til at mindske smitterisikoen på hospitaler, opretholde hospitalsfunktioner og dermed øge chancerne for at holde samfundet åbent. Således ønsker projektet at udvikle en innovativ model til bedre håndtering af smitsomme infektionssygdomme, så programregionens hospitaler ikke belastes ud over kapacitet.
Resultater fra forskningsprojektet vil kunne bruges til patienter med andre type af infektioner.

Med i projektet
Morten Rye Eiersted Projektleder
Carina Elkott Kommunikationsansvarlig
Ida Munch Visuel kommunikatør
Støtteprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid 01.01.2021 – 30.09.2022
Projektbudget 1.286.528 EUR

Projektpartnere

 

Projektet er delfinansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.