Changing Cancer Care

Stigningen i antallet af kræftpatienter presser sundhedsvæsenet, og det påvirker både personalet og behandlingsomkostning og -kvalitet. Projektet arbejder med nye behandlingsmetoder og –produkter for at imødekomme udfordringerne.

Ditte Luise Hartvig Specialkonsulent og Projektleder, ph.d.

​I vores tid lider flere og flere mennesker af kræft, parallelt med at befolkningen bliver ældre. Det er baggrunden for at mange må leve med kræft som kronisk sygdom.

Stigningen i antallet af kræftpatienter presser sundhedsvæsenet og hospitaler. Det påvirker både behandlingskvalitet, personaleressourcer og behandlingsomkostninger. For at imødekomme de store udfordringer, er der både brug for nye behandlingsmetoder og -produkter.

Projektets indsatsområder

Der skal udvikles fire metoder, som bl.a. liquid biopsy og calcium elektroporation. Disse metoder skal være til gavn for patienterne, og samtidig skal de bidrage til reduceringen af omkostninger ved kræftbehandlingen.

Der skal udvikles to justerede sygeplejeuddannelser og et blueprint af centrale, fremtidsrettede sygeplejekompetencer. Dermed skal sygeplejersker sættes i stand til at kunne håndtere både nye kræftbehandlingsmetoder og anvendelse af velfærdsteknologier til støtte for personale og patienter. Samtidig skal de sættes i stand til at skabe nye processer, eksempelvis for forskydning af roller mellem læger, sygeplejersker og patienter.

I dag foregår den meste kræftbehandling på hospitalerne. Målet er at flytte fokus til behandling tæt på eller i patientens hjem (fx diagnostik som blodanalyse). Derudover kunne kræftpatienter mere inddrages i behandlingsprocessen, og dermed kunne opnås højere patienttilfredshed og behandlingskvalitet samt bedre sundhedsøkonomi.

Netværk

Med sit brede kræftbehandlingsnetværk udnytter projektet det store potentiale af samarbejdet mellem epidemiologer, klinikere, sygeplejepersonale, universitetslærere og virksomheder på tværs af den tysk-danske programregion.

I projektet Changing Cancer Care samarbejder hele syv afdelinger af de fem største universitetshospitaler og sygehuse i programregionen, to kræftregistre samt højre uddannelsesinstitutioner for sygeplejersker og yderligere partnere.

Changing Cancer Care udnytter yderligere det store potentiale, der ligger i symbiosen, mellem forskning og erhvervsinteresser. I projektet skal derudover udvikles produkter, så som et forbedret blodmåleapparat eller et nyt elektrodedesign til calcium electroproporation. Projektresultaterne skal dermed kommercialiseres i programregionen. Der er store mulighed for dermed øge attraktiviteten af både partnersygehuse og programregionen for højt specialiseret personale, fremtidige forskningsprojekter og virksomheder indenfor sundhedsteknologi.

Med i projektet
Dirk Keil Kommunikationsansvarlig
Ditte Luise Hartvig Projektleder
Yusuf Kilic Økonom
Frederike Fahse Kvalitativ forskningsmedarbejder
Anne Nistrup Skovsbøl Kvalitativ forskningsmedarbejder
Støtteprogram Interreg Deutschland Danmark
Projektløbetid 01.01.2019 – 31.12.2021
Projektbudget 4.133.822,31 EUR

Projektpartnere

  • Onkologisk Afdeling og Palliative enheder, Sjællands Universitetshospital
  • Forskningsenheden i Staben, Sjællands Universitetshospital
  • Professionshøjskolen Absalon
  • Vejle Sygehus
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Klinik for Stråleterapi, Lübeck Universitet
  • Klinik for Gynækologi og Obstetrik, Lübeck Universitet
  • Institut for Kræftepidemiologi, Lübeck Universitet
  • Afdeling for Forskning og Lære i plejesektoren, Institut for Socialmedicin og Epidemiologi, Lübeck Universitet
  • Institut for Klinisk Molekylærbiologi, Universitetsklinik Schleswig-Holstein

​​​Changing Cancer Care er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.