​Hvert år er der i Region Sjælland omkring 40.000 akutte udrykninger med ambulancer. De pludselige alvorlige og ofte komplekse helbredsproblemer opstår eksempelvis som kramper, stroke (hjerneblodpropper og hjerneblødninger) eller ved alvorlige kvæstelser i forbindelse med blandt andet trafikuheld eller ulykker på arbejdspladser eller i hjemmet.

For denne type af akutte tilfælde er tid en helt afgørende og kritisk faktor for, om patienten vil komme sig efterfølgende.

I et geografisk område som Sjælland sker mange akutte tilfælde langt væk fra den specialiserede behandling på hospitalet.

Med projektet ”5G akutmedicinsk IT-sundhedsbro” undersøger Sjællands Universitetshospital sammen med Danmarks Tekniske Universitet og Lunds Universitet, om de sammen kan udvikle et projekt til at opgradere teledatakommunikationen, så det bliver muligt at sende store datamængder – for eksempel scanningsbilleder – fra ambulancen til hospitalet. Det skal gøre det muligt at påbegynde en mere kompleks behandling allerede i ambulancen og dermed spare værdifuld tid for patienten.

Opgradering til 5G teledatakommunikationen handler konkret om at få udviklet en sikker, pålidelig og stabil dataforbindelse, der understøtter store datamængder i form af telemedicin med video og lyd over afstande.

Opgraderingen skal gøre det muligt at overføre patientdata inklusiv data fra data-tunge scanninger fra ambulancer til regionens servere samtidig med, at der kan være en dialog mellem specialister, behandlere og evt. patient, og den komplekse behandling kan begynde allerede i ambulancen.

Dette projekts hovedmålsætning er at finde frem til de rette samarbejdspartnere til at få opgraderet og udviklet digitaliseringen af sundhedsdata mellem vagtlæge, ambulance og hospital (en akutmedicinsk ITsundhedsbro).

Med i projektet
Morten Rye Eiersted Projektleder
Carina Elkott Kommunikationsansvarlig
Ida Munch Visuel kommunikatør
Støtteprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid 01.12.2021 – 30.09.2022
Projektbudget 99.764 EUR

Projektpartnere

 

Brobyggerprojektet er finansieret af Interreg programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak